5.1.13

The Vendée Globe skippers rally around Bernard StammPhoto credits: Thierry Martinez / Sea & Co
Photo credits: Thierry Martinez / Sea & Co
Without passing comment on the jury’s decision, the majority of the skippers competing in the Vendée Globe have expressed their support for Bernard Stamm in the context of his request to reopen the case.
Nobody is calling into question the international jury’s neutrality and impartiality and the skippers have chosen to share their opinion on the matter as they believe that this should be taken into account in the final decision.Hereafter is the letter sent to the Presidents of the Jury, the Race Committee and the SAEM Vendée:


Read more here

2.1.13

Rule 69


Rule 69 - Allegations of Gross Misconduct 69.1. Action by a Protest Committee (a) When a protest committee , from its own observation or a report received from any source, believes that a jury may have brought the sport into disrepute, it may call a hearing.

Good seamanship....


The jury has no mandate to penalize Bernard Stamm or any other contestant because an outside entity attempts to exercise their duty according to international maritime law.

Keep on racing


Bernard Stamm did not "receive" outside assistance as it was not offered. He was attached to a mooring which happened to be the Professeur Khoromov, he did not dock or come alongside another boat. Case closed, keep on racing, for the sake of the sport and your supporters.

Bernard Stamm to be disqualified from the Vende Globe


The situation that caused Bernard Stamm to be disqualified from the Vende Globe was thrust upon him, he did not actively seek to gain any advantage. Really.......

Stamm i Vende GlobeNå har'em jaggu diskvalifisert Stamm for å ha mottatt hjelp utenifra og vært i berøring med annen båt.

Stamm hadde problemer med innfestingen til hydro generatorene sine og valgte å stoppe for å utbedre saken. Han ankret opp ved noen øyer S for New Zealand. Ankeret løsnet og han var i ferd med å drive ned på en oppankret Russisk forskningsfartøy. Han var i kontakt med dem via VHF og de kom frem til at det fornuftigste var å henge på dem med en tamp. Regelverket tillater at man ankrer opp eller ligger på en moring. Da Stamm var under dekk for å ta av motor plombering kom det en kar om bord fra forskningsfartøyet og begynte å tukle med anker kjettingen. Stamm dro selv opp ankeret og valgte å ikke fjerne mannen fra båten der og da, noe som senere resulterte i at vedkommende kastet en line om bord i forskningsfartøyet da de nærmet seg. Han ble liggende bak forskningsfartøyet festet med en line. Han forklarte dem at han deltok i en regatta og ikke kunne ta imot hjelp eller assistanse. Han seilte senere i le av New Zealand for å fullføre reperasjonene.

Det at andre utviser godt sjømannskap før Stamm  rekker å forklare situasjonen kan ikke gjelde som hjelp utenifra.  Regelverket sier at det ikke er lov å fortøye longside eller berøre et annet fartøy. Stamm benyttet  en moring  som i dette tilfellet var et Russisk forskningsfartøy. Jeg ser frem til en anke med støtte fra de andre deltagerne. Hvis jurien opprettholder sin diskvalifikasjon bør de straffes for å skade seilsporten sitt omdømme.

Nok sagt. Folger saken med argus øyne.

Nei, ikke nok sagt.....
Jurien har ikke noe mandat til å straffe en deltager fordi utenforstående handler i tråd med internasjonal lov og rett. Han var et offer for noen som forsøkte å utvise godt sjømannskap.

Cheminées Poujoulat Disqualified