2.1.13

Stamm i Vende GlobeNå har'em jaggu diskvalifisert Stamm for å ha mottatt hjelp utenifra og vært i berøring med annen båt.

Stamm hadde problemer med innfestingen til hydro generatorene sine og valgte å stoppe for å utbedre saken. Han ankret opp ved noen øyer S for New Zealand. Ankeret løsnet og han var i ferd med å drive ned på en oppankret Russisk forskningsfartøy. Han var i kontakt med dem via VHF og de kom frem til at det fornuftigste var å henge på dem med en tamp. Regelverket tillater at man ankrer opp eller ligger på en moring. Da Stamm var under dekk for å ta av motor plombering kom det en kar om bord fra forskningsfartøyet og begynte å tukle med anker kjettingen. Stamm dro selv opp ankeret og valgte å ikke fjerne mannen fra båten der og da, noe som senere resulterte i at vedkommende kastet en line om bord i forskningsfartøyet da de nærmet seg. Han ble liggende bak forskningsfartøyet festet med en line. Han forklarte dem at han deltok i en regatta og ikke kunne ta imot hjelp eller assistanse. Han seilte senere i le av New Zealand for å fullføre reperasjonene.

Det at andre utviser godt sjømannskap før Stamm  rekker å forklare situasjonen kan ikke gjelde som hjelp utenifra.  Regelverket sier at det ikke er lov å fortøye longside eller berøre et annet fartøy. Stamm benyttet  en moring  som i dette tilfellet var et Russisk forskningsfartøy. Jeg ser frem til en anke med støtte fra de andre deltagerne. Hvis jurien opprettholder sin diskvalifikasjon bør de straffes for å skade seilsporten sitt omdømme.

Nok sagt. Folger saken med argus øyne.

Nei, ikke nok sagt.....
Jurien har ikke noe mandat til å straffe en deltager fordi utenforstående handler i tråd med internasjonal lov og rett. Han var et offer for noen som forsøkte å utvise godt sjømannskap.

Cheminées Poujoulat Disqualified

Ingen kommentarer: